HomeSlužby

Vaša spokojnosť je prvoradá

Komplexné služby v oblasti kanalizačného servisu
Pohotovostná služba
Individuálny prístup
Profesionálne riešenie
Najnovšie technológie
https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/havarijna-sluzba-1.jpg

Havarijná služba

Po individuálnej dohode poskytujeme naše služby aj mimo bežnej pracovnej doby tak,
aby sme Vám pomohli odstrániť akúkoľvek poruchu.

Čistenie kanalizácií

Vysokotlakové čistenie je modernou a šetrnou metódou čistenia upchatých kanalizácií.

Pomocou našej modernej technológie sme schopní vyčistiť potrubia rôznych dimenzií a rovnako vykonať aj preventívne čistenie, aby k havarijnemu stavu nedošlo. Pri čistení využívame tlakové čerpadlo s variabilným nastavením tlaku, ktoré je umiestnené vo vozidle s nádržou vody a navýjacím bubnom na hadicu.

Na koniec hadice je možné umiesniť trysky s rôznymi vlastnosťami tak, aby bolo čistenie najefektívnejšie. Vďaka tejto technológií je oprava šetrná a nevzniká žiadne dodatočné znečistenie objektu.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-kanalizacii-1.jpg
https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/kamerove-systemy-1.jpg

Inšpekčné kamerové systémy

Monitoring kanalizácií

Kamerový monitoring patrí medzi najúčinnejšie spôsoby na zistenie poškodených potrubí.

Vďaka špičkovej kamere sme schopní zachytiť praskliny, netesnosti a iné poškodenia potrubia, ktoré ostanú zachytené na farbenom zázname. Po vykonaní monitorignu od nás dostanete záznam spolu so záverečnou správou a návrhom riešenia.

Týmto spôsobom je možné zistiť príčiny opakovaného úpchávania kanalizácie, zápachu v objekte, vlhnúcich stien, zatekaniu a iné. Rovnako je možné vytýčiť trasu kanalizácie, zistiť stav pred a po oprave.

Frézovanie potrubí

Pomocou vysokootáčnovej čističky potrubí vieme vyfrézovať staré potrubia.

Samotným frézovaním sa odstraňujú tuhé nečistoty ako sú narastená hrdza, betón, stavebné materiály, korene prerastené do potrubia iné prekážky, ktoré sa nedajú odstrániť vysokotlakovým čistením a ani krtkovaním špirálovitým krtom. Týmto spôsobom je možné obnoviť funkčnosť potrubia bez potreby jeho zložitej výmeny.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/0_VPC20_etuviisto_webshop.jpeg
https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/sanacia.jpg

Sanácia stúpačiek a daždových zvodov

Využitím najmodernejšieho systému nanášania epoxydovej živice pomocou trysky alebo kefy priamo na steny potrubia je možné efektívne sanovať zvislé potrubia bez potreby ich výmeny.

Tým pádom nie je potrebný žiadny zásah do interéru bytu (napr. búranie obkladu kúpeľne) a to je obrovská výhoda.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/lokator.jpg

Lokalizácia a trasovanie potrubí

Vykonanie lokalizácie a trasovania kanalizácie je nevyhnutnosťou pred akoukoľvek opravou alebo rekonštrukciou.

Najmä pri rekonštrukciách starších objektov sa vyskytujú situácie, keď dokumentácia nezodpovedá realite. Potrubie je vedené na miestach, kde by ho čakal len málokto a nie je riadne zakreslené. Vytýčenie presnej trasy ako aj hĺbky, v ktorej je potrubie umiestnené je prvým krokom pred akoukoľvek prácou. Bez správneho vytýčenia trasy potrubia môžu pri prácach nastať nepredvídateľné škody.

Bezvýkopové a výkopové opravy kanalizácií

Cured in place pipe (CIPP) je bezvýkopová oprava potrubia spočívajúca v zavedení rukávu do existujúcej rúry, ktorá je predmetom opravy.

Živica v rukáve sa vystaví vytvrdzovaciemu prvku, čo spôsobí priľnutie k vnútorným stenám rúry. Po úplnom vytvrdnutí, funguje rukáv ako plnohodnotná nová rúra. Pomocnou tohto ultramoderného riešenia opráv potrubí sme schopní opraviť rôzne poškodenia bez nutnosti výkopových prác.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/vykopove-prace.jpg

Havarijná služba

Po individuálnej dohode poskytujeme naše služby aj mimo bežnej pracovnej doby tak,
aby sme Vám pomohli odstrániť akúkoľvek poruchu.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/havarijna-sluzba-1.jpg

Čistenie kanalizácií

Vysokotlakové čistenie je modernou a šetrnou metódou čistenia upchatých kanalizácií.

Pomocou našej modernej technológie sme schopní vyčistiť potrubia rôznych dimenzií a rovnako vykonať aj preventívne čistenie, aby k havarijnemu stavu nedošlo. Pri čistení využívame tlakové čerpadlo s variabilným nastavením tlaku, ktoré je umiestnené vo vozidle s nádržou vody a navýjacím bubnom na hadicu.

Na koniec hadice je možné umiesniť trysky s rôznymi vlastnosťami tak, aby bolo čistenie najefektívnejšie. Vďaka tejto technológií je oprava šetrná a nevzniká žiadne dodatočné znečistenie objektu.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-kanalizacii-1.jpg

Inšpekčné kamerové systémy

Monitoring kanalizácií

Kamerový monitoring patrí medzi najúčinnejšie spôsoby na zistenie poškodených potrubí.

Vďaka špičkovej kamere sme schopní zachytiť praskliny, netesnosti a iné poškodenia potrubia, ktoré ostanú zachytené na farbenom zázname. Po vykonaní monitorignu od nás dostanete záznam spolu so záverečnou správou a návrhom riešenia.

Týmto spôsobom je možné zistiť príčiny opakovaného úpchávania kanalizácie, zápachu v objekte, vlhnúcich stien, zatekaniu a iné. Rovnako je možné vytýčiť trasu kanalizácie, zistiť stav pred a po oprave.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/kamerove-systemy-1.jpg

Frézovanie potrubí

Pomocou vysokootáčnovej čističky potrubí vieme vyfrézovať staré potrubia.

Samotným frézovaním sa odstraňujú tuhé nečistoty ako sú narastená hrdza, betón, stavebné materiály, korene prerastené do potrubia iné prekážky, ktoré sa nedajú odstrániť vysokotlakovým čistením a ani krtkovaním špirálovitým krtom. Týmto spôsobom je možné obnoviť funkčnosť potrubia bez potreby jeho zložitej výmeny.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/0_VPC20_etuviisto_webshop.jpeg

Sanácia stúpačiek a daždových zvodov

Využitím najmodernejšieho systému nanášania epoxydovej živice pomocou trysky alebo kefy priamo na steny potrubia je možné efektívne sanovať zvislé potrubia bez potreby ich výmeny.

Tým pádom nie je potrebný žiadny zásah do interéru bytu (napr. búranie obkladu kúpeľne) a to je obrovská výhoda.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/sanacia.jpg

Lokalizácia a trasovanie potrubí

Vykonanie lokalizácie a trasovania kanalizácie je nevyhnutnosťou pred akoukoľvek opravou alebo rekonštrukciou.

Najmä pri rekonštrukciách starších objektov sa vyskytujú situácie, keď dokumentácia nezodpovedá realite. Potrubie je vedené na miestach, kde by ho čakal len málokto a nie je riadne zakreslené. Vytýčenie presnej trasy ako aj hĺbky, v ktorej je potrubie umiestnené je prvým krokom pred akoukoľvek prácou. Bez správneho vytýčenia trasy potrubia môžu pri prácach nastať nepredvídateľné škody.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/lokator.jpg

Bezvýkopové a výkopové opravy kanalizácií

Cured in place pipe (CIPP) je bezvýkopová oprava potrubia spočívajúca v zavedení rukávu do existujúcej rúry, ktorá je predmetom opravy.

Živica v rukáve sa vystaví vytvrdzovaciemu prvku, čo spôsobí priľnutie k vnútorným stenám rúry. Po úplnom vytvrdnutí, funguje rukáv ako plnohodnotná nová rúra. Pomocnou tohto ultramoderného riešenia opráv potrubí sme schopní opraviť rôzne poškodenia bez nutnosti výkopových prác.

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/vykopove-prace.jpg
https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-odpadovych-vod.jpg

Čistiarne odpadových vôd

Na základe Osvedčenia o Odbornej spôsobilosti prevádzkujeme malé čistiarne odpadových vôd a kanalizácie II.stupňa, vykonávame poradenstvo pri nedostatočnej účinnosti čistenia odpadových vôd , prípadne zapracovanie malých ČOV

Čistiarne odpadových vôd

Na základe Osvedčenia o Odbornej spôsobilosti prevádzkujeme malé čistiarne odpadových vôd a kanalizácie II.stupňa, vykonávame poradenstvo pri nedostatočnej účinnosti čistenia odpadových vôd , prípadne zapracovanie malých ČOV

https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-odpadovych-vod.jpg

Poradenská činnosť

Na základe našich dlhoročných skúseností poskytuje poradenskú činnosť pri výstavbe, opravách a rekonštrukciách odpadových potrubí.

Neváhajte si vyžiadať cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

0903 511 198
info@ekoservislm.sk
Bellova 14/87 031 01 Liptovský Mikuláš

Pohotovostná služba

0903 511 202

Tvorba webu od MATATE.SK