Recent Posts

  Najnovšie články

   Najnovšie komentáre

   Žiadne komentáre na zobrazenie.

   HomeSlužby

   Vaša spokojnosť je prvoradá

   Komplexné služby v oblasti kanalizačného servisu
   Pohotovostná služba
   Individuálny prístup
   Profesionálne riešenie
   Najnovšie technológie
   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/havarijna-sluzba-1.jpg

   Havarijná služba

   Po individuálnej dohode poskytujeme naše služby aj mimo bežnej pracovnej doby tak,
   aby sme Vám pomohli odstrániť akúkoľvek poruchu.

   Čistenie kanalizácií

   Vysokotlakové čistenie je modernou a šetrnou metódou čistenia upchatých kanalizácií.

   Pomocou našej modernej technológie sme schopní vyčistiť potrubia rôznych dimenzií a rovnako vykonať aj preventívne čistenie, aby k havarijnemu stavu nedošlo. Pri čistení využívame tlakové čerpadlo s variabilným nastavením tlaku, ktoré je umiestnené vo vozidle s nádržou vody a navýjacím bubnom na hadicu.

   Na koniec hadice je možné umiesniť trysky s rôznymi vlastnosťami tak, aby bolo čistenie najefektívnejšie. Vďaka tejto technológií je oprava šetrná a nevzniká žiadne dodatočné znečistenie objektu.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-kanalizacii-1.jpg
   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/kamerove-systemy-1.jpg

   Inšpekčné kamerové systémy

   Monitoring kanalizácií

   Kamerový monitoring patrí medzi najúčinnejšie spôsoby na zistenie poškodených potrubí.

   Vďaka špičkovej kamere sme schopní zachytiť praskliny, netesnosti a iné poškodenia potrubia, ktoré ostanú zachytené na farbenom zázname. Po vykonaní monitorignu od nás dostanete záznam spolu so záverečnou správou a návrhom riešenia.

   Týmto spôsobom je možné zistiť príčiny opakovaného úpchávania kanalizácie, zápachu v objekte, vlhnúcich stien, zatekaniu a iné. Rovnako je možné vytýčiť trasu kanalizácie, zistiť stav pred a po oprave.

   Frézovanie potrubí

   Pomocou vysokootáčnovej čističky potrubí vieme vyfrézovať staré potrubia.

   Samotným frézovaním sa odstraňujú tuhé nečistoty ako sú narastená hrdza, betón, stavebné materiály, korene prerastené do potrubia iné prekážky, ktoré sa nedajú odstrániť vysokotlakovým čistením a ani krtkovaním špirálovitým krtom. Týmto spôsobom je možné obnoviť funkčnosť potrubia bez potreby jeho zložitej výmeny.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/0_VPC20_etuviisto_webshop.jpeg
   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/sanacia.jpg

   Sanácia stúpačiek a daždových zvodov

   Využitím najmodernejšieho systému nanášania epoxydovej živice pomocou trysky alebo kefy priamo na steny potrubia je možné efektívne sanovať zvislé potrubia bez potreby ich výmeny.

   Tým pádom nie je potrebný žiadny zásah do interéru bytu (napr. búranie obkladu kúpeľne) a to je obrovská výhoda.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/lokator.jpg

   Lokalizácia a trasovanie potrubí

   Vykonanie lokalizácie a trasovania kanalizácie je nevyhnutnosťou pred akoukoľvek opravou alebo rekonštrukciou.

   Najmä pri rekonštrukciách starších objektov sa vyskytujú situácie, keď dokumentácia nezodpovedá realite. Potrubie je vedené na miestach, kde by ho čakal len málokto a nie je riadne zakreslené. Vytýčenie presnej trasy ako aj hĺbky, v ktorej je potrubie umiestnené je prvým krokom pred akoukoľvek prácou. Bez správneho vytýčenia trasy potrubia môžu pri prácach nastať nepredvídateľné škody.

   Bezvýkopové a výkopové opravy kanalizácií

   Cured in place pipe (CIPP) je bezvýkopová oprava potrubia spočívajúca v zavedení rukávu do existujúcej rúry, ktorá je predmetom opravy.

   Živica v rukáve sa vystaví vytvrdzovaciemu prvku, čo spôsobí priľnutie k vnútorným stenám rúry. Po úplnom vytvrdnutí, funguje rukáv ako plnohodnotná nová rúra. Pomocnou tohto ultramoderného riešenia opráv potrubí sme schopní opraviť rôzne poškodenia bez nutnosti výkopových prác.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/vykopove-prace.jpg

   Havarijná služba

   Po individuálnej dohode poskytujeme naše služby aj mimo bežnej pracovnej doby tak,
   aby sme Vám pomohli odstrániť akúkoľvek poruchu.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/havarijna-sluzba-1.jpg

   Čistenie kanalizácií

   Vysokotlakové čistenie je modernou a šetrnou metódou čistenia upchatých kanalizácií.

   Pomocou našej modernej technológie sme schopní vyčistiť potrubia rôznych dimenzií a rovnako vykonať aj preventívne čistenie, aby k havarijnemu stavu nedošlo. Pri čistení využívame tlakové čerpadlo s variabilným nastavením tlaku, ktoré je umiestnené vo vozidle s nádržou vody a navýjacím bubnom na hadicu.

   Na koniec hadice je možné umiesniť trysky s rôznymi vlastnosťami tak, aby bolo čistenie najefektívnejšie. Vďaka tejto technológií je oprava šetrná a nevzniká žiadne dodatočné znečistenie objektu.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-kanalizacii-1.jpg

   Inšpekčné kamerové systémy

   Monitoring kanalizácií

   Kamerový monitoring patrí medzi najúčinnejšie spôsoby na zistenie poškodených potrubí.

   Vďaka špičkovej kamere sme schopní zachytiť praskliny, netesnosti a iné poškodenia potrubia, ktoré ostanú zachytené na farbenom zázname. Po vykonaní monitorignu od nás dostanete záznam spolu so záverečnou správou a návrhom riešenia.

   Týmto spôsobom je možné zistiť príčiny opakovaného úpchávania kanalizácie, zápachu v objekte, vlhnúcich stien, zatekaniu a iné. Rovnako je možné vytýčiť trasu kanalizácie, zistiť stav pred a po oprave.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/kamerove-systemy-1.jpg

   Frézovanie potrubí

   Pomocou vysokootáčnovej čističky potrubí vieme vyfrézovať staré potrubia.

   Samotným frézovaním sa odstraňujú tuhé nečistoty ako sú narastená hrdza, betón, stavebné materiály, korene prerastené do potrubia iné prekážky, ktoré sa nedajú odstrániť vysokotlakovým čistením a ani krtkovaním špirálovitým krtom. Týmto spôsobom je možné obnoviť funkčnosť potrubia bez potreby jeho zložitej výmeny.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/0_VPC20_etuviisto_webshop.jpeg

   Sanácia stúpačiek a daždových zvodov

   Využitím najmodernejšieho systému nanášania epoxydovej živice pomocou trysky alebo kefy priamo na steny potrubia je možné efektívne sanovať zvislé potrubia bez potreby ich výmeny.

   Tým pádom nie je potrebný žiadny zásah do interéru bytu (napr. búranie obkladu kúpeľne) a to je obrovská výhoda.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/sanacia.jpg

   Lokalizácia a trasovanie potrubí

   Vykonanie lokalizácie a trasovania kanalizácie je nevyhnutnosťou pred akoukoľvek opravou alebo rekonštrukciou.

   Najmä pri rekonštrukciách starších objektov sa vyskytujú situácie, keď dokumentácia nezodpovedá realite. Potrubie je vedené na miestach, kde by ho čakal len málokto a nie je riadne zakreslené. Vytýčenie presnej trasy ako aj hĺbky, v ktorej je potrubie umiestnené je prvým krokom pred akoukoľvek prácou. Bez správneho vytýčenia trasy potrubia môžu pri prácach nastať nepredvídateľné škody.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/lokator.jpg

   Bezvýkopové a výkopové opravy kanalizácií

   Cured in place pipe (CIPP) je bezvýkopová oprava potrubia spočívajúca v zavedení rukávu do existujúcej rúry, ktorá je predmetom opravy.

   Živica v rukáve sa vystaví vytvrdzovaciemu prvku, čo spôsobí priľnutie k vnútorným stenám rúry. Po úplnom vytvrdnutí, funguje rukáv ako plnohodnotná nová rúra. Pomocnou tohto ultramoderného riešenia opráv potrubí sme schopní opraviť rôzne poškodenia bez nutnosti výkopových prác.

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/vykopove-prace.jpg
   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-odpadovych-vod.jpg

   Čistiarne odpadových vôd

   Na základe Osvedčenia o Odbornej spôsobilosti prevádzkujeme malé čistiarne odpadových vôd a kanalizácie II.stupňa, vykonávame poradenstvo pri nedostatočnej účinnosti čistenia odpadových vôd , prípadne zapracovanie malých ČOV

   Čistiarne odpadových vôd

   Na základe Osvedčenia o Odbornej spôsobilosti prevádzkujeme malé čistiarne odpadových vôd a kanalizácie II.stupňa, vykonávame poradenstvo pri nedostatočnej účinnosti čistenia odpadových vôd , prípadne zapracovanie malých ČOV

   https://www.ekoservislm.sk/wp-content/uploads/2021/10/cistenie-odpadovych-vod.jpg

   Poradenská činnosť

   Na základe našich dlhoročných skúseností poskytuje poradenskú činnosť pri výstavbe, opravách a rekonštrukciách odpadových potrubí.

   Neváhajte si vyžiadať cenovú ponuku

   Kontaktujte nás

   Kontaktujte nás

   0903 511 198
   info@ekoservislm.sk
   Bellova 14/87 031 01 Liptovský Mikuláš

   Pohotovostná služba

   0903 511 202

   Tvorba webu od MATATE.SK