Eko servis LM - Tlakové kanalizačne vozidlo

Bellova 14/87 031 01 Liptovský Mikuláš
044 5514390 0903 511 198 0903 511 202
info@ekoservislm.sk

Vitajte na stránke EKO-SERVIS LM, s.r.o.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1995. Za ten čas poskytla kvalitné služby množstvu svojich zákazníkov, ku ktorým patria občania, bytové domy, hotely, školy, priemyselné podniky, poľnohospodárske družstvá, športové zariadenia a pod. Poskytujeme najmä komplexný kanalizačný servis, venujeme sa poradenstvu v oblasti mechanicko – biologického čistenia odpadových vôd a na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR prevádzkovaniu obecných čistiarní odpadových vôd.

Prečo si vybrať nás?

  • Dlhodobé skúsenosti
  • Prijateľné ceny
  • Výhody zmluvného partnerstva
  • Flexibilný prístup v závislosti od situácie
  • Pre firmy ponúkame výhody zmluvného partnerstva
  • Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II (podľa Zákona č. 442/2002 Z. z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) – číslo osvedčenia 010 – 30042010, vydaného MŽP SR.