Eko servis LM - Tlakové kanalizačne vozidlo

Bellova 14/87 031 01 Liptovský Mikuláš
044 5514390 0903 511 198 0903 511 202
info@ekoservislm.sk

Služby

 • Služby:
 • Poradenská činnosť a prevádzkovanie obecných čistiarní odpadových vôd
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Prevádzkovanie vlastnej čistiarne odpadových vôd z priemyselnej zóny v Lipt. Mikuláši - Okoličné
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Poradenská činnosť pri výstavbe a prevádzkovaní kanalizačných sietí
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Sprostredkovanie chemických a biologických rozborov pitných a odpadových vôd
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Skúšky vodotesnosti vodovodov, kanalizácií a nádrží
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Tlakové čistenie kanalizačných sietí, kanalizačných prípojok a vnútorných kanalizácií
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Servis pri havarijných stavoch kanalizačných zberačov , kanalizačných prípojok a vnútorných kanalizačných rozvodov - od vyhľadania miesta poruchy po jej odstránenie, prípadne opravu či technický návrh na riešenie problému
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Doplnkové služby:
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Umývanie znečistených ciest a spevnených plôch tlakovým vozidlom CAK
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
 • Rozvoz pitnej vody tlakovým vozidlom CAK
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.