Eko servis LM - Tlakové kanalizačne vozidlo

Bellova 14/87 031 01 Liptovský Mikuláš
044 5514390 0903 511 198 0903 511 202
info@ekoservislm.sk

Služby

  • Služby:
  • Poradenská činnosť a prevádzkovanie obecných čistiarní odpadových vôd
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Prevádzkovanie vlastnej čistiarne odpadových vôd z priemyselnej zóny v Lipt. Mikuláši - Okoličné
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Poradenská činnosť pri výstavbe a prevádzkovaní kanalizačných sietí
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Sprostredkovanie chemických a biologických rozborov pitných a odpadových vôd
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Skúšky vodotesnosti vodovodov, kanalizácií a nádrží
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Tlakové čistenie kanalizačných sietí, kanalizačných prípojok a vnútorných kanalizácií
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Servis pri havarijných stavoch kanalizačných zberačov , kanalizačných prípojok a vnútorných kanalizačných rozvodov - od vyhľadania miesta poruchy po jej odstránenie, prípadne opravu či technický návrh na riešenie problému
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Doplnkové služby:
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Umývanie znečistených ciest a spevnených plôch tlakovým vozidlom CAK
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.
  • Rozvoz pitnej vody tlakovým vozidlom CAK
    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mattis laoreet. Nulla gravida dui ut massa ultrices vehicula.